Nergens ter wereld is het mogelijk zoveel werken van Van Gogh bij elkaar te zien. De collectie telt ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 800 brieven van en aan Van Gogh. De bezoeker kan niet alleen de ontwikkeling in zijn werk volgen,  maar dit ook vergelijken met het werk van zijn tijdgenoten.

Het Van Gogh Museum wil het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen om hen zo te verrijken en te inspireren. Dat de kunstenaar nog altijd een grote aantrekkingskracht heeft blijkt uit de ruim 1,4 miljoen bezoekers die jaarlijks het  museum bezoeken.

Door onderzoek te doen naar de materialen, instrumenten en technieken die Van Gogh gebruikte, en deze te vergelijken met die van tijdgenoten, en de traditionele werkwijze en theoretische handboeken, is het mogelijk om Van Gogh als kunstenaar in zijn tijd te plaatsen. Door wie werd hij geïnspireerd bij zijn technische experimenten en wie inspireerde hijzelf?

Dankzij dit onderzoeksproject is het mogelijk een rijker en genuanceerder beeld van de kunstenaar te krijgen. Resultaten van het onderzoek dragen ook bij aan een beter behoud van de werken van Van Gogh en van zijn tijdgenoten.