Shell staat duidelijk zichtbaar midden in de samenleving, bij wijze van spreke om de hoek van de straat al worden de laatste jaren de tankstations steeds meer verplaatst naar de snelwegen. Vroeger deed Shell het werk zoals we het allemaal kennen, en laten we ons maar beperken tot de auto:  zorgen dat de mensen die auto kunnen rijden zo vaak en wanneer ze dat willen, en daar bleef het bij.

De tijden zijn wel snel veranderd: sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is van alles in hoog tempo en vrijwel tegelijkertijd in een stroomversnelling van veranderingen gekomen. Individualisering,  emancipatie,  consumptie,  zorgen om onze omgeving,  kwaliteit van grond lucht en water en de “democratiserende” invloed van de media en het internet.

Shell die al veel eerder goede contacten onderhield met Onderwijs (de beroemde Shell films uit de jaren ‘50, lesbrieven voor scholen, het Museum voor het Onderwijs dat sinds 1985 Museon heet) heeft zich aangepast en krijgt daardoor meer te maken met de samenleving in een veel breder verband:  het belang voor de economie, werkgelegenheid, de energiesector,  maatschappelijke groeperingen zoals de milieubeweging, en ook kunst en cultuur.

In de laatste decennia zijn beleidsuitgangspunten van Shell geformuleerd op de verschillende maatschappelijke terreinen, om te bepalen wáár Shell goed zou kunnen bijdragen.   Criteria als educatie, kennisoverdracht, bevordering van ondernemerschap en duurzaamheid bepalen nu het gezicht van het bedrijf dat zich rekenschap geeft van de samenleving in een breder perspectief.

Terug naar Van Gogh: het wordt steeds duidelijker dat ons kunstbezit in de musea moet niet alleen beschermd worden tegen schadelijk licht (ramen met UV werend glas) en onzuivere lucht (klimatisering en luchtzuivering) , maar heeft ook onderhoud en restauraties nodig. Aan restauratie worden steeds hoger eisen gesteld,  het moet duurzaam zijn.  Bezoekers van musea zijn steeds meer geïnteresseerd in hoe bekende kunstenaars geleefd en gewerkt hebben en waarom ze zich ontwikkeld hebben zoals dat zichtbaar is in hun werk,  en dan heb je het over kunsthistorische vragen.

Terug naar Shell en Van Gogh:

In dit project kan Shell bijdragen door

  • kennisoverdracht (technisch-wetenschappelijke kennis)
  • bevordering van duurzaamheid (technische onderbouwing van restauraties)
  • hulp bij kunsthistorische vragen (betere datering van kunstwerken)

en daarmee is aan voldoende criteria voldaan om Shell kennis te laten maken met Van Gogh.