De kracht van dit onderzoeksproject is dat het multidisciplinair van karakter is. Het Van Gogh Museum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Shell vormen samen een innovatief, interdisciplinair team. Binnen het project worden veel uiteenlopende aspecten vanuit verschillende vakgebieden gezamenlijk onderzocht. Restauratoren en natuurwetenschappers onderzoeken de werken van Van Gogh en zijn tijdgenoten materiaaltechnisch, en kunsthistorici (onderzoekers en conservatoren) nemen het kunsthistorische deel voor hun rekening. Deze gecombineerde aanpak maakt nieuwe vraagstellingen mogelijk.

Waarom doet het Van Gogh Museum dit?

In de tien jaar dat Vincent van Gogh als kunstenaar actief was (1880-1890), heeft hij een groot aantal kunstwerken gemaakt, waarvan ruim 860 schilderijen en bijna 1200 werken op papier bewaard zijn gebleven. Een groot deel hiervan bevindt zich in het Van Gogh Museum. Lees verder»

Waarom doet Shell dit?

Waarom doet Shell dit? Deze vraag wordt vaak gesteld Shell is toch benzine, diesel, kerosine voor vliegtuigen, tankstations, af en toe nare publiciteit.  Wat heeft Van Gogh daarmee te maken?

Het antwoord is eigenlijk niet moeilijk. lees verder»

Waarom doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dit?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed. De Rijksdienst, onderdeel van het Ministerie van OCW, doet (natuurwetenschappelijk) onderzoek, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert over behoud, beheer en waardestellingen van cultureel erfgoed.  Ook beheert de dienst een omvangrijke kunstcollectie en zorgt voor een optimale zichtbaarheid daarvan. Lees verder»