Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) wordt gebruikt om vast te stellen welke chemische elementen er in een monster of object aanwezig zijn. Bij bestraling met röntgen zendt ieder element karakteristieke golflengtes uit. Zo worden de elementen, bij schilderijen in meerdere verflagen tegelijk, geïdentificeerd en geanaliseerd. Op basis van de aanwezige elementen en de kleur van de geanalyseerde plek kan dan worden verondersteld of vastgesteld welke pigmenten er in de verflagen aanwezig zijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een mobiel XRF apparaat. Een waardevol object hoeft niet meer getransporteerd te worden, maar de onderzoeker gaat naar het object toe. Het non-destructieve karakter van deze apparatuur laat het te onderzoeken object in tact. Er hoeft geen monster van het object genomen te worden.