Methoden en technieken

Gepolariseerd lichtmicroscopie (PLM) - Terug

Gepolariseerd lichtmicroscopie is een onderzoekstechniek die de identificatie van pigmenten en vezels mogelijk maakt. De te onderzoeken deeltjes, doorgaans tussen de 1 en 20 micron groot – kleiner dan éénduizendste deel van een millimeter – worden onder de microscoop geplaatst. Van onderaf schijnen de stralen van een lichtbron gepolariseerd door de deeltjes heen. Elk type pigment en vezel reageert verschillend op deze lichtstralen, waardoor elk afzonderlijk deeltje geïdentificeerd kan worden.