Het onderzoek

Wat onderzoeken wij?

Van Goghs atelierpraktijk

Vincent van Gogh experimenteerde in zijn tekeningen en schilderijen met uiteenlopende materialen en technieken. Zijn keuze voor bepaalde dragers (doek, paneel, karton, papier), grondlagen, pigmenten en inkten heeft gevolgen gehad voor het uiterlijk van zijn kunstwerken. Tegenwoordig vragen we ons af hoe Van Goghs tot zijn keuzes kwam. Hoe ontwikkelde zijn werkwijze zich? En in hoeverre werd zijn atelierpraktijk bepaald door de context waarin hij leefde en werkte?

Om dergelijke vragen te beantwoorden vormen het Van Gogh Museum, Shell en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sinds 2005 een innovatief, multidisciplinair team dat samenwerkt in een kunsthistorisch en technisch/natuurwetenschappelijk onderzoek: Van Goghs atelierpraktijk.

Het doel is de kennis over Van Goghs werkwijze te verdiepen en die te plaatsen in de context van zijn tijd. Die context werd bepaald door Van Goghs tijdgenoten/kunstenaarsvrienden, door de kunst die hij op tentoonstellingen zag, door handboeken die beschikbaar waren en door materialen, instrumenten en hulpmiddelen die op de markt waren.

Met de kennis die binnen het project wordt verworven, wordt het mogelijk iets te zeggen over de oorspronkelijke verschijningsvorm van een kunstwerk. Ook helpt het om in de toekomst nog beter voor de kunstwerken van Van Gogh en zijn tijdgenoten te kunnen zorgen.

Onderzoeksvragen

Het onderzoeksteam heeft de vele vragen naar de technische werkwijzen, middelen en kennis waarvan Van Gogh gebruik maakte om de gewenste effecten in zijn werk te bereiken, opgedeeld in vier onderzoeksvelden:

 1. Materialen en instrumenten.
  De kunstenaar kiest zijn materialen, zoals doeksoorten, grondering, pigmenten, papier en tekenmaterialen, en maakt daar een kunstwerk mee. Hierbij gebruikt hij instrumenten als penselen, pennen, paletmes, perspectiefraam, doezelaar, gum en schraapijzer.
 2. Techniek en afwerking
  De wijze waarop de kunstenaar zijn materialen en instrumenten toepast is zijn techniek. Onder de afwerking van een kunstwerk worden afkadering, signatuur, annotatie, en ideeën over inlijsting gerekend.
 3. Condities
  Een kunstwerk ontstaat onder bepaalde condities, zoals in het atelier of buiten, bij mooi weer, regen of harde wind, in het donker of in het licht. Ook bijvoorbeeld de financiële situatie en gezondheid van de kunstenaar spelen hierbij een rol.
 4. Kennis
  Om het vak te leren en zich te blijven ontwikkelen is het noodzakelijk voor een kunstenaar om zowel praktische als theoretische kennis te vergaren. Hij doet dit door handboeken te lezen, in de leer te gaan bij een academie of in het atelier van een gearriveerde vakbroeder, door veel naar kunst te kijken op tentoonstellingen en door uit te wisselen met collega-kunstenaars en andere personen uit de kunstwereld.

Werkgroepen

Het onderzoek wordt verricht door drie werkgroepen die gericht zijn op een bepaalde periode uit Van Goghs kunstenaarschap (Holland, Antwerpen/Parijs, Arles/Saint-Rémy/Auvers).
Lees meer over de werkgroepen.