Het onderzoek wordt gedaan door drie werkgroepen. Iedere werkgroep is interdisciplinair en bestaat tenminste uit een kunsthistoricus, een materiaaltechnisch onderzoeker schilderijen Van Gogh, een materiaaltechnisch onderzoeker schilderijen Tijdgenoten, en een onderzoeker Tekeningen. Zij werken samen met collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Shell op het gebied van materiaaltechnische vraagstukken.

De werkgroepen hebben elk hun specifieke onderzoeksvragen, maar in grote lijn houden ze zich alle drie bezig met:

  • de vergelijking van de materiaalkeuze van Van Gogh met die van zijn tijdgenoten. Ook de hulpmiddelen en instrumenten worden vergeleken;
  • de vergelijking van de technieken die Van Gogh toepaste met die van zijn tijdgenoten;
  • de ideeën over de afwerking in verhouding tot die van zijn tijdgenoten;
  • de condities waaronder een kunstwerk tot stand kwam: het atelier, de inrichting, de attributen, buiten werken;
  • de directe en indirecte contacten die Van Gogh had binnen de kunstwereld inventariseren en nagaan hoe deze Van Goghs kunstenaarschap beïnvloed hebben;
  • de invloed van de handboeken die Van Gogh bestudeerde in kaart brengen.